Skärpta rutiner – Corona

Med anledning av den negativa utvecklingen av pandemin, och att vi alla måste ta ännu större ansvar och hörsamma myndigheternas uppmaningar, har vi på Splendit sett över arbetssätt och rutiner för att anpassa oss ytterligare.

Vi är lyckligt lottade som har möjlighet att erbjuda både support och övriga tjänster på distans, men i vissa fall kräver situationen handpåläggning på plats. Dessa situationer måste vi nu hantera med ännu större försiktighet.

Vi har sett över vilka situationer vi kan hantera annorlunda, och vad vi kan göra för att undvika alla möten som ej är nödvändiga.

I de situationer ett ärendet kräver handpåläggning på plats, kan vi vid önskemål besöka er när er personal gått för dagen eller då lokalerna är tomma av annan anledning. Om det ej är möjligt, måste vi gemensamt göra vårt yttersta för att besöket ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att alla inblandade är ödmjuka inför detta och har respekt för att den man möter eventuellt känner sig otrygg i situationen.

Förutom det självklara, att vi är rädda om både er och oss själva, har vi också stort ansvar för att ingen ska känna sig otrygg på jobbet. Det kan vara svårt att säga ifrån när man känner att någon kommer för nära och att man känner sig trängd. För att undvika att sådana situationer uppstår, är vår förhoppning att vi gemensamt gör vad vi kan för att undvika detta. Även att din personal får information om detta.

Här följer några av de rutiner vi nu lägger ännu större vikt vid framöver:
  • Inför ett besök, kontaktar vi dig som kund och stämmer av hur vi lämpligast går till väga för att genomförandet ska ske på ett tryggt och säkert sätt
  • Vi desinficerar alltid våra händer med handsprit före vi går in i era lokaler
  • Vi kommer vara ännu noggrannare med att hålla avstånd och ber alla att säga ifrån (!) om någon upplever att vi kommer för nära – Vi kommer göra det samma
  • Vi kommer använda handskar i de situationer då vi behöver använda er utrustning, såsom tangentbord och möss
  • Vi har med oss munskydd, utifall det bedöms lämpligt att använda för situationen
  • Vi står/sitter ej vid en skrivbordsplats tillsammans med användaren vid support
  • Vi undviker att vistas i mindre rum tillsammans med din personal
  • Vi deltar naturligtvis ej runt kaffe- eller konferensbordet
  • Vi förespråka digitala möten i ännu större omfattning  – Självklart hjälper vi till så att det fungerar för båda parter

Sist men inte minst… Vi tar för givet att ni hör av er och avbokar ett besök om det känns obekvämt eller om ni känner osäkerhet kring att det går att utföra på ett säkert sätt! Det mesta kan vi lösa på alternativa sätt.

Splendit