Att låta de som utvecklat ett system också få ta hand om drift och underhåll av det, har historiskt sett inte varit så vanligt. Det vanligaste har varit en överlämning från utvecklaren till någon annan som ska handha drift och underhåll, ofta tredje part. Ett lyckosamt exempel där man valt en annan väg är utvecklingen av Microsofts...