Office 365

Att låta de som utvecklat ett system också få ta hand om drift och underhåll av det, har historiskt sett inte varit så vanligt. Det vanligaste har varit en överlämning från utvecklaren till någon annan som ska handha drift och underhåll, ofta tredje part.

Ett lyckosamt exempel där man valt en annan väg är utvecklingen av Microsofts tjänstepaketering Office 365. De flesta är numera bekanta med paketeringen men för den som inte är det, handlar det om en paketering av tjänsterna Exchange, SharePoint, Lync och det välkända Office-paketet. Samtliga tjänster avsedda för effektiv kommunikation både inom den egna organisationen och med externa affärspartners.

Tjänsterna är inte nya men de har tidigare bara varit tillgängliga för dem med egna servrar och dyra system. Det har dessutom krävts en egen IT-avdelning eller externa konsulter för att installera och underhålla systemen. Detta har följaktligen varit förenat med höga kostnader vilket de mindre företagen inte haft råd med.

För några år sedan förändrades detta. Microsoft släppte funktionerna som prenumerationstjänster där priset för en licens är det samma per styck oavsett om ditt företag har en användare eller 1 000. I och med detta fick enmansföretagaren tillgång till samma tjänster som de största. Man behöver ingen server och ingen IT-avdelning för att ha samma effektiva verktyg som de största. Nu kan enmansföretagaren arrangera och upprätta en videokonferens med sina affärspartners utan att investera i dyr utrustning.

Tjänsterna ligger hos, och underhålls av, de som utvecklat dem, det vill säga Microsoft. Det ligger nära till hands att tro att den som utvecklat tjänsterna också är den som är bäst på att underhålla dem.

Splendit