Hur säker är din dator och IT-miljö

Antivirusprogrammen ökar i antal samtidigt som antalet attacker blir fler och fler. Hur hänger detta samman och finns det något man kan göra åt det?

De flesta av oss har någon gång slitit sitt hår i frustration över att datorn uppför sig märkligt eller i värsta fall är så trög att den inte går att använda. Många gånger är detta ett resultat av att man fått in oönskad kod i datorn. Koden är ofta ”planterad” på de mest harmlösa websidor, som ingen känner oro över att besöka. Ett enkelt klick på fel länk eller bild räcker för att olyckan ska vara framme.

Sedan många år tillbaka känner alla till att ett antivirusprogram på datorn är ett måste. Antivirus, brandvägg och ett spamfilter är lika obligatoriskt som att man har ett lås på ytterdörren. Men när det gäller ytterdörren vet vi också att låset inte fyller någon funktion om vi samtidigt lämnar fönstren öppna när vi går hemifrån.

En av de vanligaste orsakerna till att vi utsätts för skadlig kod är INTE avsaknaden av ett antivirusprogram utan att de program vi installerat inte är uppdaterade till senaste versionen. Det upptäcks dagligen säkerhetshål i alla program vilka utvecklarna ständigt jobbar med att täta. För att deras digra arbete ska fylla någon funktion är det dock väsentligt att vi som användare också installerar de förbättringar som släppts för respektive program. Nya siffror pekar på att problemet med uråldriga programversioner möjligen är mer utbrett än vad många experter tror.

Att se till att Windows, som är själva plattformen, är uppdaterat är bara en början. Kvarstår gör att hålla samtliga program uppdaterade. Adobe, VLC, Quicktime är bara några exempel på program där äldre versioner öppnar dörren för oönskad kod som i sin tur låter hackers ta över din dator och all din information. Även Apples Quick Time och Itunes ligger i farozonen, även om de programmen inte är installerade i lika stor utsträckning.

Att hålla alla program uppdaterade är inte helt enkelt. En genomsnittlig svensk dator innehåller 74 installerade program vilka kräver 26 olika uppdateringsmekaniker för att hålla sig a jour (uppgifter hämtade från tidningen Computer Sweden). Vi tror att bara vetskapen om detta kan ha positiv effekt genom att många förhoppningsvis blir flitigare på att godkänna och installera alla de uppdateringar vi får notiser om på datorn. Vänta inte tills senare, risken är då stor att det aldrig blir gjort eller att du hinner bli utsatt för attacker eller ännu värre, den allt vanligare identitetsstölden.

Det finns bra hjälpmedel för att hålla datorer, servrar och system uppdaterade. Med ett automatiskt övervakningssystem med automatiserade uppdateringsfunktioner, minimerar man risken att vara för sent ute.

Kostnaden för att säkerställa att man är rätt skyddad är en bråkdel av vad det kostar om olyckan är framme. Ring oss så berättar vi mer om vårt övervakningssystem SMART och om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag till säkrare hantering av er information.

Splendit