BC-Hemlig kopia

Det finns en del saker man önskar man hade haft ogjorda. Ett exempel kan vara att man skickat ett mail till fel person eller att man gjort ett massutskick till alla sina kunder och leverantörer och av misstag även ”bifogat” hela sitt adressregister till samtliga mottagare.

För att undvika onödig magknip och panikkänslor kan detta vara ett tips.

Varje jul görs det massutskick med julhälsningar mellan samarbetspartners. Och varje jul är det vissa av dessa som förutom själva hälsningen också innehåller avsändarens hela mailregister…

Att det inte är så bra är nog alla överens om.

Om man inte använder ett program eller tjänst avsedd för massutskick av nyhetsbrev etc. är detta lätt hänt om man har lite för bråttom eller inte är van vid massutskick.

För den som inte är bekant med hur detta ska göras kommer här ett tips.

Klistra in alla mottagares adresser i adressraden som heter BC (Blind Copy), Hemlig kopia eller liknande. Vad fältet heter beror på vilket program du mailar ifrån. Varje mottagare kommer då bara se sin egen adress.

I Outlook är inte BC-fältet aktiverat per automatik utan måste aktiveras. För att enkelt göra detta, skapa ett nytt mail – klicka på fliken ”Alternativ” – klicka på ”Hemlig kopia”. Hädanefter har du tillgång till den adressraden varje gång du skickar mail. Möjligheten att skicka hemlig kopia kan vara användbart även i andra situationer.

Splendit