Moln eller inte – Rätt eller fel

Idag är de flesta bekanta med begreppet molntjänst. I princip alla människor nyttjar någon tjänst som går under begreppet. För vissa handlar det om en enkel e-posttjänst som man kommer åt på webben, för andra om åtkomst till företagets fullskaliga affärssystem. För vissa ändamål är molnbaserade tjänster oslagbara, men betyder det att molnet är bästa lösningen för allt?

Vi får allt oftare önskemål om att våra kunder vill göra sig av med så mycket teknisk utrustning som möjligt. De vill lägga ut sina system i molnet. Slippa höra serverns surrande, slippa ångesten över att något kan gå sönder i rummet man helst undviker öppna dörren till, serverrummet. Idén om att slippa onödig utrustning är inte dum, och att vi i viss mån närmar oss den verkligheten är ett faktum.

Varför vill man då göra detta och tjänar det företagets syften? Skälen kan vara många och skiljer sig naturligtvis från fall till fall. Det är viktigt att man ställer sig rätt frågor. Är det av ekonomiska skäl, ska det öka tillgängligheten till våra system, kommer vi öka produktiviteten. När man besvarat dessa frågor kvarstår den sista – Finns det alternativa lösningar som ger samma eller bättre effekt…

VD och ekonomiavdelning eftersträvar kontroll över siffrorna vilket abonnemangstjänster bidrar till i allra högsta grad. Att veta exakt hur IT-kostnaderna kommer belasta balans- och resultaträkning redan före man tar steget in i ett nytt räkenskapsår ses nog av många ekonomer som en dröm. Är molnet den enda lösningen, eller kan man uppnå detta utan att blanda in de tekniska förändringar en migrering till molnet medför?

Det finns alternativ…

Det går utmärkt att få total kostnadskontroll, utan att behöva göra tekniska förändringar. Utrustning och information stannar i huset men floran av fakturor som avser hårdvara, licenser, support, underhåll, backup o.s.v. byts ut mot EN enda faktura, för en tjänst vi kan kalla ”IT”. Allt ingår i månadskostnaden och fakturabeloppet är dessutom överenskommet i förväg. Att veta exakt vad en ”skrivbordsplats” kostar per månad bör vara som musik för företagsledningen.

Förutom ökad kostnadskontroll medför det stora tidsbesparingar. Tiden som tidigare gått åt till avstämning av faktura mot order, attestering, bokföring och betalning, reduceras avsevärt. Vunnen tid står till förfogande för något annat, produktivt…

Det är viktigt att tillägga att det upplägg, tekniskt eller ekonomiskt, som är rätt för ett företag inte är rätt för grannen. Att det inte behöver vara svart eller vitt utan många gånger är bättre med en nyans där emellan. Ofta leder en behovsanalys till ett beslut om att välja en hybridlösning, en kombination av de bästa av båda världarna. Kan man plocka russinen ur kakan så varför inte göra det.

Kontakta oss så hjälper vi er. Vi bidrar gärna med vår syn på det hela.

 

Splendit