Tillhör du dem som fortfarande har datorer med Windows XP på, kan denna information vara värdefull. Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Att supporten upphört innebär att inga fler uppdateringar görs eller skickas ut från Microsoft. Den automatiska uppdateringstjänsten Windows Update har fram till idag försett din...