Vi sammanfattar 2017

Ännu ett händelserikt år är till ända, och det vill vi försöka sammanfatta. När man börjar tänka tillbaka upptäcker man ganska snart att det blir lite rörigt. Vad har hänt egentligen, var det verkligen i år, eller var det förra året och så vidare. Många känner säkert igen sig i detta. Vi matas dagligen med så mycket information och nya intryck att hjärnan successivt och automatiskt arkiverar en hel del för att inte svämma över. Vi gör dock ett försök att sammanfatta vårt 2017.

Arbetet för oss på Splendit styrs i huvudsak av den tekniska utvecklingen och av yttre faktorer. Det är en sömnlös utveckling av nya spännande verktyg och möjligheter. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att välja ut och dra nytta av de verktyg som effektiviserar och förenklar i just deras vardag. Det är inte helt enkelt att peka på något som stuckit ut extra eller som har revolutionerat under året. Känslan är kanske snarare att det är mycket som mognat, förfinats och blivit stabilare vilket i sig är en positiv utveckling.

Den explosionsartade utbredningen av IoT och den accelererande utvecklingen inom AI måste naturligtvis nämnas. Dock har det inte förändrat så mycket för oss eller våra kunder. En inte allt för djärv gissning är nog att det kommer låta annorlunda när vi ger oss på att sammanfatta kommande 5 år.

Något som däremot förändrat och påverkat både vårt sätt att arbeta och vårt erbjudande av tjänster och produkter, är hur cyber-hotbilden utvecklats senaste åren. 2017 blev inget undantag vilket är trist. Positivt är dock att de flesta lär sig av misstagen. Dels har många av de säkerhetsbrister som orsakat stora problem världen över åtgärdats, men framför allt drar både vi och branschen lärdom av varje ny attack och dess konsekvenser. Att utrusta sig med ”hängslen och livrem” och att lägga ännu större fokus på proaktivitet har blivit allt självklarare för många. Vi tycker oss under 2017 ha känt av större acceptans och förståelse för att IT-säkerhet och backup på backupen är nödvändigt. Inget man har råd att prioritera ner eller bort.

Finns det då något som gör 2017 extra speciellt? Ja naturligtvis, alla förberedelser för GDPR – General Data Protection Regulation.

GDPR är EUs nya dataskyddsförordning vilken ska stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen träder i kraft 25 maj 2018.

Ska man lite försiktigt försöka sammanfatta det hela så reglerar GDPR all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Detta har skapat febril aktivitet hos de flesta företag. Vid en första anblick tänker många att de inte lagrar så mycket personuppgifter. Men när man fördjupar sig lite i vad lagen omfattar inser man snart att man har en del jobb framför sig. Att ordet ”indirekt” inkluderas i beskrivningen komplicerar det hela ordentligt. De flesta företag lagrar antingen medvetet eller omedvetet mängder av information av denna karaktär. Det ligger inflätat i register, affärssystem, mailboxar, backuper, med mera.

Det som gör förberedelserna och anpassningarna för GDPR så speciella och abstrakta är att det inte är helt enkelt att hitta raka svar på alla frågeställningar som uppstått. Svaret på ena frågan leder genast vidare till nästa fråga och så vidare. Men en sak vet vi med säkerhet – Alla företag från och med 25 maj 2018 står inför en helt ny utmaning.

Vi på Splendit är och kommer i allra högsta grad att vara delaktiga i våra kunders GDPR-anpassning. Även om företagens största utmaning är att ta fram och dokumentera fungerande rutiner för hanteringen av all information, så inkluderas även varje företags skyldighet att vara skyddad mot intrång och stöld av data och information. Vi ser fram emot att tillsammans göra vad som krävs.

 

Vi på Splendit vill med detta önska alla ett riktigt Gott Nytt År!