Vänta bara om du måste

Du som fortfarande inte hoppat på tåget och kostnadsfritt uppdaterad till Windows 10 har snart bara 2 månader på dig. Från och med den 30 juli kommer Microsoft ta betalt för uppdateringen.

Vi får ofta frågan om man ska uppdatera eller inte. Vårt svar – Uppdatera.

Microsoft har lagt om strategi och kommer fortsättningsvis förädla och uppdatera Windows 10, inte släppa nya windowsversioner på samma sätt som tidigare. Med Windows 10 är du således med på tåget även framgent.

Ett skäl att avvakta kan vara att du har verksamhetskritiska tredjepartsapplikationer som ännu inte är kompatibla med Windows 10. Om så är fallet bör du kontakta leverantörerna och undersöka hur deras framtidsplaner ser ut. Har de ingen lösning i sikte är det idé att söka efter alternativa system. Om det mot förmodan inte finns någon lösning, oavsett om skälen är tekniska eller ekonomiska, måste du sätta upp strikta rutiner för hur berörda enheter används. Att tvingas hänga kvar i ett gammalt operativsystem är en stor säkerhetsrisk.

Med rätt planering går uppdateringen till Windows 10 som regel bekymmersfritt. Vet man med sig att man har gamla tillbehör såsom skrivare, skanner m.m. bör man dock säkerställa att det finns drivrutiner som fungerar, innan man uppdaterar.

2 månader går fort och har man många enheter är det hög tid att välja väg. Oavsett vad beslutet blir bör det vara genomtänkt. Förutom att det ofta är gynnsamt med uppdaterade system finns nu en chans att spara en slant.

Splendit