Oroande trend för många småföretag

Hackarnas strategier för att skada eller uppnå sina mål har förändrats. Småföretagen som tidigare kunnat gömma sig i skuggan av de stora är nu i allt större utsträckning måltavla för IT-brottsligheten.

Tidigare har hackare mest inriktat sig mot de större företagen. Det är där de stora värdena funnits. Nu växer en allt tydligare trend fram där man ser att attackerna dirigeras om mot småföretag.

Av naturliga skäl har få småföretag samma ekonomiska muskler som de stora och det begränsar utrymmet för investeringar i IT-säkerhet. Trenden tvingar nu många att tänka om, se över sin situation och strategi. En analys som belyser risker och svagheter följd av en åtgärds och handlingsplan är för många en bra början.

Vi rekommenderar alla att läsa mer om detta i Tech Worlds artikel. Vi tror att det kan fungera som ett wake-up-call för många.

Klicka här för att läsa artikeln

Splendit