Använder du säkerhetsbälte…

De flesta tar på sig säkerhetsbältet utan att ens veta om det. Vi gör det trots att majoriteten av oss aldrig upplevt en krock. Kan hända att någon gör det av rädsla för polis och böter men för de flesta handlar det om att vi fått det inpräntat sedan barnsben.

Tydlig och återkommande information gör ofta att saker till slut blir självklara för oss. Vissa saker har vi en förmåga att snabbt ta till oss, andra tar längre tid, men till slut blir de självklara. Ibland vet vi vad som vore rätt och säkrast men kalkylerar ändå med sannolikhet och risk och gör det motsatta. Men då handlar det inte om brist på kunskap eller att vi inte vet bättre än så, utan om medvetet risktagande vilket vi blir tvingade till ibland.

Något vi vill ta en stund att reflektera över är ett annat fenomen. Det är när vi vet vad vi borde göra, vi vill inte chansa och ta risker, men väljer konstigt nog ändå det senare. Vi väljer av någon anledning att förtränga.

För vår del, med en yrkesroll som bygger på rådgivning och att förbättra i våra kunders IT-miljö, är det ibland ett bekymmer. Ett typiskt exempel är hur många förtränger vikten av att ha en fungerande och komplett säkerhetskopiering av information på företagets servrar och datorer. De flesta har någon form av backuptjänst som snurrar. Dock har den inte kontrollerats eller testats sedan den installerades för flera år sedan. Framför allt saknar många rutiner för att regelbundet testa återläsning från backupen.

Även om förlust av data inte går att jämföra med konsekvenserna vid en krock utan bälte, kvarstår det faktum att det för de flesta företag vore förödande. I värsta fall leder det till konkurs. Ska man lita på statistiken är 62 % av de företag som förlorat sin data bankrutt inom loppet av ett år.

Vi önskar att fler stannar upp och föreställer sig vad det skulle innebära för just dem. Att fler inser vilken billig försäkring en trygg backuplösning och fungerande rutiner är.

Slå oss en signal så hjälper vi dig.

I den bästa av världar är backupen lika självklar som säkerhetsbältet…

Splendit